28 تیر 1403

اخبار


آگهی-دعوت-به-مجمع-عمومی-عادی-سالیانه-شرکت-تولیدی-ایران-تایر-1403-04-16
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ا... آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر 1403/04/16

0

89

3 تیر 1403
لغو-آگهی-دعوت-به-مجمع-عمومی-عادی-سالیانه-شرکت-تولیدی-ایران-تایر
لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولی... لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر

0

34

2 تیر 1403
آگهی-مناقصه-عمومی-(نوبت-اول)-پیمانکاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) پیمانکاری سرویس ایاب ... آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب

0

33

31 خرداد 1403
آگهی-دعوت-به-مجمع-عمومی-عادی-سالیانه-شرکت-تولیدی-ایران-تایر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ا... آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر

0

88

27 خرداد 1403
گزارش-صورتهای-مالی،-تفسیری-و-فعالیت-هیأت-مدیره-(-سال-1399-)
گزارش صورتهای مالی، تفسیری و فعالیت هیأت مدیره ( س... گزارش صورتهای مالی، تفسیری و فعالیت هیأت مدیره ( سال 1399 )

0

37

27 خرداد 1403
صورتهای-مالی-به-همراه-گزارش-تفسیری-و-فعالیت-هیأت-مدیره-سال-مالی-1400
صورتهای مالی به همراه گزارش تفسیری و فعالیت هیأت م... صورتهای مالی به همراه گزارش تفسیری و فعالیت هیأت مدیره سال مالی 1400

0

40

27 خرداد 1403
general-assembly
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی ایرا... مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی ایران

0

348

14 اسفند 1402
assembly
آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سها... آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

0

176

3 اسفند 1402
production
آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی ( نوب... آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی ( نوبت اول ) کارخانه تهران و سمنان

0

168

24 بهمن 1402
construction-contracting-of-tanks-and-pump-houses
برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ ... برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس ( نوبت اول )

0

256

12 دی 1402
back